Sorun Çözme Terapisi

Sorun, kişinin yaşamında karşılaştığı, engel olarak görünen durumlara karşı, etkili bir sonuca varan girişimleri yerine getiremediği durum olarak nitelendirilmektedir. Dolayısıyla karşımıza çıkan bu duruma karşı  etkili bir girişim yapılması gerekmektedir. Bu girişimin yapılamaması, kendimizden ve/veya çevresel faktörlerden dolayı olabilmektedir. Çevresel faktörlerin haricinde, kendimizin oluşturduğu engeller, bu durumdan kurtulabilmek için tüm yolların kapalı olduğu düşüncesini kendimizde hakim kılabilir. Hatta bu düşünce bir süre sonra, kendimizi kendimizden uzaklaştırıp, kendimizin engel olduğunu fark edemememize, içinde bulunduğumuz sorundan kurtuluş olmadığı ümitsizliğine kaptırabilir. Tam bu sırada kendimizin koyduğu engelleri görmemek için çevresel faktörlere suçlamalar gittikçe artabilmekte, sonrasında ise, sorunun çözülemeyeceği fikri sabitleşir. Bu durum, kişinin ümitsizliğini gittikçe pekiştirir. Her zaman olduğu gibi, kişinin kendi düşünce, duygu ve davranışlarını ilk önce fark etmesi, sonrasında ise baş etme mekanizmalarının geliştirilmesi ile olacaktır. İşte “Sorun Çözme Terapisi”, profesyonel destek ile kişinin sorunu net olarak tanımlayabilmesi, kişinin kendini tanıması ve sorunun çözülebilmesi için gerekli motivasyon ile, çözüm yollarını bulabilmesi için, yardımcı olunan bir süreçtir.