Destekleyici Psikoterapi

Psikoterapi söz konusu olduğunda, her türlü terapi modelinde, terapistin gereğinde danışanını desteklemesi doğal bir süreçtir. Destekleyici Psikoterapinin Bilişsel Davranışçı Terapi ile kesişen noktaları olsa da, ayrı bir terapi modelidir. Adında da anlaşıldığı gibi,  “Destekleyici Psikoterapi” danışanın desteklenmesini amaçlayan bir terapi metodudur. Ana amaçlarından birisi; danışanın stresli yaşam olaylarına karşı başetme becerilerinin güçlendirilmesini sağlamaya çalışmaktır. Danışanın içinde bulunduğu durumun daha iyi tanımlayabilmelerini ve anlayabilmelerini, seçeneklerini keşfetmelerini, karşılaştıkları güçlüklere karşı dayanaklılıklarının arttırabilme yöntemlerini, duygu ve düşüncelerini rahatça paylaşabilmelerini amaçlayan bir psikoterapi metodudur. Aynı zamanda farklı durumlara uyum yeteneklerini arttırmayı amaçlar. Kişi içinde bulunduğu, zorlayıcı hayat olaylarında, esnekliğini kaybettiği zaman, uyum  yeteneği azalır ve bunun sonucunda, sorunun üstesinden gelebilmesi daha zor bir hal alabilir. Kendini geliştirmek isteyenler, zorlayıcı hayat olayları ve ciddi sağlık problemleri ile karşı karşıya kalanlar,  içinde bulunduğu durum ile  başa çıkamayan/başa çıkamayacağını düşünenlere fayda sağlayabilen bir psikoterapi yöntemidir. Destekleyici psikoterapi, aynı zamanda düşük benlik algısını arttırmaya yönelik çalışmalar yapan bir terapi modelidir. benlik algısında ki düzelme, danışanın kendisini daha iyi hissetmesi yanında stresli ve zorlayıcı hayat olaylara karşı baş etme becerilerini daha da kazandıracaktır.

MentalPress

MentalPress