DSM Ne Demektir ?

DSM Ne Demektir ?

Mental hastalıkların tariflenmesi, tüm tıp tarihi boyunca tartışmalara sebep olmuştur. Bu tartışmaları en aza indirebilmek amacıyla, İngilizcesi “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” olan ve Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı  olarak çevirebileceğimiz bu rehberi profesyoneller tüm dünyada yaygın bir şekilde psikiyatrik hastalıkların tanısında kullanmaktadır. Bu rehberde hastalıkların tanımlamaları ve belirtileri yer alır. Bu rehber hastalara daha objektif tanı konulması ve diğer profesyoneller ile hastayı ve hastalığı tanımlarken ortak bir dil geliştirilmesini sağlamaktadır. Amerika Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan bu rehber dünyanın çeşitli ülkelerindeki klinisyenlerin görüşleri alınarak hazırlanmaktadır. İlki 1952 yılında yayınlanan rehber aralıklar ile revizyona girmektedir. Bu rehberin son versiyonu olan DSM-5’in uyarlanma çalışmaları 2000 yılında başlamış ve 2013 de yayınlanmıştır.