Yardım Arayanlar Güçlü Olanlardır

Her insan hayatında , zorluklar ve kolaylıklar ile karşılaşır. Zor anlarında yardım araması kişinin zayıflığını değil , zorluktan kurtulmak için kendisinde güç olduğunun göstergesidir. Psikiyatri ve Psikoterapi , bireysel olarak uygulanan, kişinin düşünce , duygu,

tutum ve davranışlarındaki kişiyi rahatsız eden taraflarını biçimlendirerek hayat kalitesini arttırmaya yönelik uygulanan tedavi yöntemleridir.Günlük yaşantımızı olumsuz etkileyen pek çok düşünce ve duygularımız vardır. Kendimizle, çevremizle, ilişkimizle, mesleğimizle vb. olumsuz düşünce ve duygularımız, bizlerin hayat kalitemizi oldukça azaltır. Psikiyatri ve psikoterapi tedavi arayışını güçsüzlük olarak nitelendirmek hayat kalitemizin artmasının önündeki engellerden biridir. Dolayısıyla düşünce ve duygularımızdaki bizi rahatsız eden tarafların düzelme yollarını psikiyatri ve psikoterapi alanında aramak gücün ta kendisidir.

Yardım aramanın, gücün kendisi olduğu düşüncesini hayatınıza geçirmeniz dileğimle….