Psikiyatristler Yalnızca İlaç mı Yazarlar ?

                        PSİKİYATRİSTLER HEP/YALNIZCA İLAÇ MI YAZARLAR….

Bu kanı, psikoterapi yapan psikiyatristlerin her geçen gün sayılarının artmasından dolayı kısmen azalmakla beraber hala gündemdeki yerini korumaktadır. Psikiyatri hekimi, hastada ki düşünce, duygu, tutum ve davranıştaki bozukluğun varlığını teşhis ettikten sonra hastanın hangi metottan (ilaç, ilaç+psikoterapi, psikoterapi) fayda göreceği hakkında karar verdikten sonra gerekli tedavi modelini uygulamaktadır. Psikoterapi uygulamayan bazı psikiyatristler, gerekli gördükleri hastaları BAŞKA psikoterapiste yönlendirmektedirler. Tüm bu çerçeveden değerlendirildiğinde her psikiyatristin her hastaya, hep ilaç yazdığı veya yalnızca ilaç yazdığı inanışının yanlış olduğu anlaşılmaktadır.

Psikiyatrislerin sürekli ve her hastasına ilaç yazdığı kanısı sürekli gündemde tutulmaya çalışılmaktadır. Bu gayretin, pek çok sebebi olabileceği gibi, en önemli nedenlerinden birisi, psikiyatri biliminin tam olarak anlaşılamamasından dolayı kaynaklandığı düşüncesini uyandırmaktadır. Zira psikiyatri ilaçlarına karşı tepkilerin, genellikle tıbbın diğer dalları için yazılan ilaçlara bu denli karşı durmadıkları gözlenmektedir. Hala insan beyninin nasıl çalıştığına dair psikiyatri biliminin alması gereken çok yol olduğu kabul edilse de, bilinen pek çok bilginin de varlığı inkar edilemez. Nasıl düşündüğümüz, nasıl duygulandığımız ile ilgili bulunan bilgiler, bazen bazı bulguların yalnızca ilaç tedavisi ile mümkün olduğunu savunmaktadırlar. Psikiyatristler,  kendi meslek hayatlarında da bunu sıklıkla deneyimlemektedirler. Psikiyatrik pek çok bulgunun, düşünce yolu ile kişinin kendi kendisine düzeltebileceği kanısı, çoğu zaman hastaların psikiyatri profesyonellerine başvurmalarını geciktirmekten öte bir fayda sağlamamaktadır. Dolayısıyla PSİKİYATRİSTLER HEP/YALNIZCA İLAÇYAZARLAR kanısı yanlış kanıdır. Doğrusu ise “PSİKİYATRİSTLER GEREĞİNDE İLAÇ YAZARLAR” şeklinde değiştirmek gereklidir. Zira psikiyatri hekimleri, bir tıp hekimi olduklarından, tıbbın önde gelen şahsiyetlerinden Hipokratın ünlü sözü olan “Primum non nocere” (Önce zarar verme),  her hekim gibi psikiyatristlerin de her hastasını muayene ve tedavi ederken aklına gelen bir sözdür.