Aile ve Çift Terapisi

             Hayat boyunca, yaşadığımız her türlü ilişki, bizlere hem sevince hem de zorluklara sebebiyet verebilmektedir. İlişki, iki tarafın arasındaki pek çok faktörün yansıması ile oluşur. Örneğin; Kişisel özellikler, sosyo-kültürel özellikler, eğitim düzeyi, iletişim yeteneği vb. özellikler gibi. Tüm bu özelliklerden kişisel özellikler en önemli etkenlerden birisidir. İlişki yaşadığımız kişi ile, ideal bir ilişki geliştirebilmenin yolu, düşünce, duygu, tutum ve davranışlarımızı, dolayısıyla kendimizi daha iyi tanıyabilmemizden geçer. Aile ve çift terapisi, gelişmiş ilişki ve iletişim becerileri ile çatışma çözümleme üzerine kurulu bir psikoterapi yöntemidir. Bu psikoterapi metodu, yalnızca mutsuz ve iletişim problemi yaşayan çiftler haricinde, çiftlerin birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri ve bağlarını daha kuvvetlendirilebilmesi için uygulanabilmektedir. Tüm psikoterapilerde olduğu gibi, aile ve çift terapisi alacak danışanların, istekli ve motive olmaları, alacakları terapinin etkinliğini arttıracak en önemli faktörlerden birisidir. Dolayısıyla Çift ve Aile terapisine başvuran danışanların beraberce istekli olmaları, kendilerine uygun terapist ile iletişime geçmeleri, sorunların iyi değerlendirilmesi, doğru psikoterapi metodlarının uygulanması zor süreçleri gibi gözükse de, sonunda elde edilecek faydalar, geçirilmiş süreçlerin zorluklarını unutturacaktır.